New on the blog: Doing Women, Peace and Security better: Opportunities for the next UK National Action Plan

Also available in

Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi ve Yasal Uygulamalardaki Problemler

25 March 2021 | Online

Bu etkinlik, 25 Mart 2021 Perşembe günü, Türkiye saati ile 18:00 – 19:00 arasında, Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.

Etkinlik Türkçe’dir. İngilizce’ye simultane çeviri yapılacaktır.

20 Mart 2021 Cumartesi günü erken saatlerde, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’yi Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi’nden (Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddete Karşı Eylem) çıkaran bir kararname yayınladı. 2011 yılında kabul edilen Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi, aile içi şiddet dahil kadına yönelik her tür şiddetin önlenmesini, kovuşturulmasını ve nihayetinde ortadan kaldırılmasını tesis eder. Bununla birlikte, göçmen, mülteci ve sığınmacı kadınların korunması kapsamında da ayrıca önlemler içerir. 

Türkiye’de Kovid-19 salgını sırasında kadın cinayetleri artarken, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme girişimi gündem olmuştu. Kadın hakları savunucularının ülke çapına yayılan protestoları, Türkiye’de artmakta olan kadın cinayetleri konusunda toplumsal farkındalığın artmasını sağlarken İstanbul Sözleşmesi’nin önemini de vurguladı. Ancak, diğer taraftan karşı gruplar, sözleşmenin geleneksel aile yapısını tehdit etmekte olduğunu ve heteronormatif toplumsal cinsiyet anlayışına ters düştüğünü savundu. 

Türkiye’nin Sözleşmeden çekilme kararı ışığında, Eren Keskin, kadınlara ve transseksüellere yönelik şiddet konusu ve Sözleşme sonrası Türkiye’sinde, hakların yasal sistem yoluyla güvence altına alınmasının olası sonuçları üzerine konuşacaktır.

Kısa Özgeçmişler:

  • Eren Keskin ( @KeskinEren1 ) 1984’den bu yana avukatlık yapmaktadır ve İnsan Hakları hareketi içerisindedir. İHD’de İstanbul Şube Başkanlığı, Genel Başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuş olup, şu anda da İHD Eş Genel Başkanı olarak görev yapmaktadır. Eren Keskin aynı zamanda, 1997 yılından bu yana devlet güçleri tarafından cinsel işkenceye maruz bırakılan kadın ve trans kadınlara ücretsiz avukatlık yapan bir ofisin de kurucusudur. İnsan Hakları Mücadelesi boyunca birçok ödüle layık görülmüştür.